הלוואות לעסקים קטנים בדרום

הפריפריה זוכה לעדיפות משמעותית כשמדובר על קבלת הלוואות לעסקים מקרנות מימון ממשלתיות. גם הגופים הפיננסיים נכונים לסייע לבעלי העסקים בדרום במטרה להילחם באבטלה ולשקם את המשק הישראלי. הלוואות לעסקים הן צורך בסיסי ושגרתי. כמעט כל בעל עסק נקלע מעת לעת למצב כספי דוחק בו הוא זקוק לסיוע. כספי ההלוואה משמשים לשיקום העסק, הבראה, פיתוח וסגירת הגירעון.

הלוואה מהבנק קבלת הלוואה לעסקים

המקור הראשון אליו פונים רוב האנשים בשעת מצוקה כלכלית הוא הבנק. הם מאמינים כי הפנים הידידותיות שמאחורי הדלפק הם שיסייעו להם בשעתם הקשה. דחיית בקשת ההלוואה או אישור תוך קביעת אחוזי ריבית בלתי אפשריים מחזירים אותם אל המציאות. הפנייה אל הבנק אינה תמיד משתלמת. אם העסק נמצא בקשיים כלכליים הבנק בו מתנהלים חשבונות הבנק שלו יודע זאת היטב. חשוב להבין כי בנק הוא גוף פיננסי שפועל למטרת רווח אישי.

הבנק לא מציע הלוואות לעסקים כאשר הצעד כרוך בסיכון משמעותי. הבנק יעדיף להימנע מסיכונים מיותרים או לתמחר את הסיכונים בעמלות מאוד גבוהות וערבויות. כאשר בעל העסק לא מסוגל לערוב להחזרת ההלוואה באמצעות נכסים והון אישי הבנקים דורשים ערבות אישית ממקור נוסף.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

בעלי עסקים רבים מעדיפים לבחור בפתרונות אשראי ומימון חוץ בנקאיים. חברות אשראי, חברות ביטוח ושאר גופים פיננסיים מציעים לבעלי עסקים ואנשים פרטיים הלוואות בתנאים מועדפים. התהליך כולו מתבצע ללא כל השפעה על חשבון הבנק וללא ידיעת הבנק. אם חשבון הבנק שלך נמצא בקשיים והבנק מסרב לבקשת ההלוואה אפשר למצוא פתרונות אחרים. מחוץ לכותלי הבנק פועלים גופים רבים שמציעים הלוואות לעסקים במסלולים אטרקטיביים יותר.

חשוב להדגיש כי גם הלוואות חוץ בנקאיות מתבססות על דוחות כספיים ונתוני חשבון הבנק. כתנאי לאישור ההלוואה מבקשת החברה לבחון תדפיסים של חשבון הבנק משלושת החודשים האחרונים. פרט לכך יש להציג גם את מפרט העסק, מחזור הכספים, צפי השיקום, המטרה לשמה יש צורך בהלוואה ופרטים נוספים בהתאם לבקשת החברה.

החברות בוחנות היטב כל הלוואה מתוך מטרה להגן על עצמן ולמנוע מצבים בהם לא יקבלו את כספן בחזרה. חתימה של ערבים וערבויות נדרשים רק במקרים בהם בעל העסק מתקשה לערוב לעצמו. לשיפור הסיכויים לקבלת אישור מהיר יש להקפיד להציג חזות מקצועית, להציג מסמכים רשמיים ולתת מענה מלא לכל השאלות. ניסיונות להסתרת מיד או לבוש מרושל מעידים על חוסר רצינות. החברה תעדיף שלא לקבל על עצמה את הסיכון ותדחה את הבקשה על הסף.

 והנה כתבה ששודרה בערוץ 10 על הלוואות לעסקים קטנים